Man skal alltid være forsiktig med varme og kokende vann, spesielt hvis det er barn i nærheten, men med en Quooker øker du sikkerheten på kjøkkenet. En Quooker-kran ligner et vanlig blandebatteri, men er sikret og utstyrt med en funksjon, hvor du må trykke to ganger ned og dreie på et separat grep for å tappe kokende vann. Dette hindrer at små barnefingre eller voksne ved et uhell åpner for det kokende vannet.

I tillegg er kranen isolert slik at du ikke brenner deg på den, og konstuert slik at vannstrålen ikke er massiv. Det kokende vannet kommer ut som dråper blandet med luft, så hvis man kommer i kontakt med det kokende vannet, har man lang nok reaksjonstid til å fjerne hånden og dermed unngå å bli brent.  

Det finnes et sikkerhetsaspekt ved å ikke ha en vannkoker stående på kjøkkenbenken. En vannkoker står løst, og skulle et barn komme borti den eller dra i ledningen, kan stygge skåldingsulykker være et faktum. Denne typen ulykker kan unngås, hvis man erstatter vannkokeren med en Quooker-kran som er montert i kjøkkenbenken.

Man skal ikke bruke varmt vann fra springen til matlaging tenker du nok. Det varme vannet kan inneholde skadelige metaller fra vannrør og bakterier fra varmtvannsberederen. Dette trenger du ikke bekymre deg for med en Quooker. Quooker-beholderen, som er plassert under vasken og forsyner kranen med kokende vann, er koblet til kaldtvannsrøret, og vannet har derfor verken vært i kontakt med varme rør eller varmtvannsberederen. Kaldt vann føres inn i beholderen, hvor det varmes opp til 110 grader. Du trenger heller ikke være redd for bakterier, for vannet i beholderen holder konstant en temperatur på 110 grader, slik at ingen bakterier kan overleve.

Mange tror at vannet i Quooker- beholderen blir gammelt, men det er ikke tilfellet. Vannet oppbevares under trykk, og holder på den måten på luftinnholdet. Når du åpner for det kokende vannet i kranen, presses vannet gjennom et tynt filter som renser vannet. Det kokende vannet er derfor friskt og klart hver gang du tapper det, og er helt trygt å drikke eller bruke i matlaging.

Produktet er SINTEF-godkjent og inneholder ingen prioriterte miljøgifter eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige.

Produktet er bedømt å ikke avgi forbindelser til drikkevann i en mengde som vurderes å forårsake smak, lukt eller helsefare.