Hvorfor er energimerkingen innført?

EU er i stor grad avhengig av å importere fossile brennstoffer for å dekke sitt energibehov. I 2015 importerte EU 53 % av energien de brukte, fra andre deler av verden. De ville foretrukket å være selvforsynte. I tillegg til denne økonomiske grunnen finnes det også miljømessige og sosiale grunner til å ta fatt på energipolitikken i hele EU.

Av denne grunnen jobber EU-landene sammen om en felles, fremtidsorientert klimapolitikk med mål om å levere trygg, bærekraftig, konkurransedyktig og rimelig energi. Energipolitikkens fem nøkkelpunkter er:

  1. Energisikkerhet, solidaritet og pålitelighet
  2. Et fullt integrert europeisk energimarked
  3. Energieffektivt bidrag til å moderere etterspørselen
  4. Å gjøre økonomien fri for CO2
  5. Kapasitet for forskning, innovasjon og konkurranse

For å etterkomme punkt 3 godkjente Europarådet den 27. oktober 2005 innføringen av en obligatorisk og omfattende europeisk energipolitikk. Kommisjonen håper på denne måten på å presse energiprisene ned, redusere nødvendigheten av å bygge nye kjernekraftverk og også risikoen for strømbrudd, og forbedre påliteligheten av fornybare energiforsyninger og stimulere markedsintegreringen.

QUOOKER-SUPPORT

RING OSS
66 89 23 23
ÅPNINGSTIDER

Mandag til torsdag: 10.00-16.00
Fredag: 10.00-15.00