COMBI+

COMBI+ beholderen gir kokende vann (100°C) via den kokende vannkranen, og varmt vann (50-60°C) via ditt vanlige blandebatteri. Du skal velge en COMBI+ beholder, hvis du venter lenge på det varmtvannet i ditt kjøkken, og dermed har et stort vanntap. Velges typisk ifm. annen eksisterende økonomisk energikilde, som fjernvarme, naturgass, solvarme eller jordvarme.

Når du åpner for det vanlige blandebatteriet, har du varmt vann omgående, da COMBI+ beholderen blander det varme vannet med kokende vann. Etterhvert som det varme vannet fra varmtvannsberederen når frem til blandeventilen , blandes det mindre og mindre kokende vann i.

COMBI+ beholderen inneholder 7 liter kokende vann.

COMBI+
COMBI+