SWOP service

SWOP konseptet
For å gjøre det lett for deg og for at du ikke skal
unnvære din Quooker i forbindelse med service,
har vi utviklet et konsept, som vi kaller Quooker SWOP.

Dette innebærer at du kan få byttet din beholder
med det samme, i bytte med en ny-renovert beholder, vi allerede har gjort service på.
Med den byttede og ny-renoverte beholderen følger det 12 måneders garanti.

Du har disse SWOP mulighetene:

SWOP – Besøk av tekniker i Oslo*
Vi kommer til din adresse og bytter om beholderen med en ny-renovert beholder.
* Postnummer 0001-1295.  

PRO3 VAQ NOK. 3.790,-
PRO7 VAQ NOK. 4.313,-
COMBI/COMBI+ NOK. 4.051,25


SWOP – Pakkeservice
Vi sender en Quooker beholder til din adresse og du skifter selv ut din Quooker beholder med den
ny-renoverte Quooker beholderen.

Den gamle beholderen sender du i retur, i kassen
du mottok fra oss. Alle priser er inkl. returporto.

PRO3 VAQ: NOK. 3.145,-
PRO7 VAQ: NOK. 3.668,-
COMBI/COMBI+: NOK. 3.406,-                                                  

Det ytes 12 måneders garanti på alle SWOP beholderne.