SWOP service

SWOP konseptet
For å gjøre det lett for deg og for at du ikke skal
unnvære din Quooker i forbindelse med service,
har vi utviklet et konsept, som vi kaller Quooker SWOP.

Dette innebærer at du kan få byttet din beholder
med det samme, i bytte med en ny-renovert beholder, vi allerede har gjort service på.
Med den byttede og ny-renoverte beholderen følger det 12 måneders garanti.

Du har disse SWOP mulighetene:

SWOP – Besøk av tekniker i Oslo*
Vi kommer til din adresse og bytter om beholderen med en ny-renovert beholder.
* Postnummer 0001-1295.

PRO3 VAQ: NOK. 4.278,-
PRO7 VAQ: NOK. 4.782,-
COMBI/COMBI+: NOK. 4.530,-                                                

SWOP – Pakkeservice
Vi sender en Quooker beholder til din adresse og du skifter selv ut din Quooker beholder med den
ny-renoverte Quooker beholderen.

Den gamle beholderen sender du i retur, i kassen
du mottok fra oss. Alle priser er inkl. returporto.

PRO3 VAQ: NOK. 3.144,-
PRO7 VAQ: NOK. 3.648,-
COMBI/COMBI+: NOK. 3.396,-                                                  

Det ytes 12 måneders garanti på alle SWOP beholderne.