Energimerking

COMBI og COMBI + har fra EU mottatt Energimark A.

PRO-VAQ beholdere leverer kun kokende vann. EU har ennå ikke definert et direktiv om energimerking av kokende vannbeholdere. Alle Quooker-beholdere er imidlertid like energieffektive.

OFTE STILTE SPøRSMåL