Nedenfor finner du en liste over de mest generelle feilmeldninger, som kan oppstå på din Quooker.

  • 2 blink
  • 4 blink
  • 3+1 blink
  • Ustrukturert blink
  • Lyser konstant med korte avbrytelser
  • Det drypper fra/omkring kranen/under bordet

Du finner utdypende forklaringer av de enkelte feilmeldingene i de forskjellige avsnittene nedenfor.


2 blink

Din Quooker kan gå i en feiltilstand, hvor den står og blinker og det kan den gjøre både på kranen og på beholderen. Hvis den blinker i intervall av 2 blink, registrerer elektronikken en feil på kranen. Feilen kan skyldes forskjellige ting, men du kan ofte fjerne feilen ved at nullstille din Quooker jfr. vår veiledning til gjenstart av Quooker. Hvis det ikke eliminerer feilen, sitter vi klar til at hjelpe deg videre. Vennligst fyll ut vårt kontaktskjema.

4 blink

Din Quooker kan gå i en feiltilstand, hvor den står og blinker. Det kan den gjøre både på kranen og på beholderen. Hvis den blinker i intervall av 4 blink, registrerer elektronikken en feil på beholderen. Feilen skyldes at softwaren registrerer en feil i forbindelse med temperaturen på Quookervannet. En restart av beholderen kan som oftest fjerne feilen, det kan du lese mer om her. Hvis ikke en restart fjerner feilen, kan årsaken skyldes kalk som forstyrrer oppvarmning og måling. Der er flere muligheter for å gi service til din beholder. Klikk her for å se dine muligheter.

3+1 blink

Din Quooker kan gå i en feiltilstand hvor den står og blinker. Det kan den gjøre både på kranen og på beholderen. Hvis den blinker i intervall av 3+1 blink, registreres det en feil i vakuum isolationen. Denne feilen kan ikke nullstilles og krever en ombytting av din beholder. Vennligst fyll ut vårt kontaktskjema så hjelper vi deg med å få byttet om beholderen.

Ustrukturert blink

Hvis din Quookerkran står og blinker ustrukturert, og det ikke er mulig å telle hvor mange blink som kommer - og blinkene varierer i styrke, kan det skyldes en feil på elektronikken. Forsøk i første omgang med en restart av beholderen. Det kan du lese mer om her. Hvis feilen ikke forsvinner, må det røde lokket på beholderen skiftes. Feilen er kun kosmetisk og har ingen betydning for virkningen av din Quooker. Du kan rolig bruke den som du pleier. Vennligst fyll ut vårt kontaktskjema for å bestille et nytt lokk.


Lyser konstant med korte avbrytelser

Hvis din Quookerbeholder eller kran lyser konstant med korte avbrytelser, er dette ikke en feil. Det er en indikering av at beholderen akkurat har vært restartet, og nå har gått i gang med sin oppstarts sekvens og etterfølgende oppvarming. Etter 2-3 minutter vil den skifte til konstant lys, forutsatt at temperaturen ikke er oppnådd. Når Quookeren lyser konstant, indikerer det at den er i gang med å oppvarme vannet i beholderen. Hvis beholderen har været helt tømt, tar det ca. 10 minutter for en Pro3 beholder og ca. 20 minutter for en Combi/Pro7 beholder.

Hvis lysmønsteret ikke endrer seg etter 5 minutter, kan det skyldes en feil i elektronikk/ software. Forsøk med gjenstart og hvis det fortsatt ikke endrer seg, vennligst kontakt Quooker After sales ved å utfylle vårt kontaktskjema.


Det drypper fra/omkring kranen/under bordet

Hvis din Quooker drypper, skal man finne frem til hva som drypper og hvor det stammer fra.

  1. Det drypper fra tappekranen og ned i vasken
  2. Det drypper nede under bordet
  3. Der er vann ovenpå bordet, rundt om armaturet 


1. Hvis det drypper ut av kranen

Hvis det drypper ut av kranen, og du har en Fusion eller en Flex kran, skal du ha funnet ut av om det er det kokende vannet eller bruksvannet det drypper fra. Hvis du har en separat kokende kran, se mer i avsnittet "Fremmedlegeme i magnetventilen" lengere nede.

Det kan man finne frem til ved å starte med å lukke for det kokende vannet. Det gjøres ved at lukke for vannet til Quooker beholderen. Hvis du har en installation med en åpen sikkerhedsventil, kan du benytte håndtaket på sikkerhetsventilen for å lukke for vannet. Det er viktig å få den helt lukket (skrues helt i bunn).

Når du har lukket for vannet, skal du ta trykket fra systemet ved å åpne for det kokende vannet på kranen. Hvis det etterfølgende stopper å dryppe, er det magnetventilen på beholderen som ikke lukker korrekt.


Fremmedlegeme i magnetventilen (åpne/lukke funksjon)

Et fremmedlegeme i magnetventilen kan resultere i at din kokende vannkran står og drypper. Det kan i de fleste tilfeller avhjelpes ved å ”mosjonere” ventilen.

Det gjøres ved å åpne og lukke gjentagende ganger for det kokende vannet. Gjør det hurtigt og gjerne over 20 ganger. Ved å mosjonere ventilen på denne måten, kan man være heldig å skylle et evt. fremmedlegeme ut av ventilen. Hvis det ikke hjelper, og din Quooker stadig drypper, vennligst fyll ut vårt kontaktskjema for å få ytterligere hjelp.


Defekt kartouche

Har du en Fusion eller en Flex kran, og du har tatt trykket av beholderen som anvist ovenfor - og den stadig drypper, kan der være snakk om en defekt kartouche. Vennligst fyll ut vårt kontaktskjema for å få ytterligere hjelp


2. Det drypper under bordet
Hvis det drypper under bordet, like under kranen, kan det skyldes en defekt kartouche eller en utetthet der hvor kaldt - og varmt vannsslangene er skrudd på armaturet. Ved helt ny installation kan det være en manglende o-ring på kaldt/varmtvanns slangene, eller manglende til spenning av slangene.

Hvis det er en eldre installation, er det med stor sannsynlighet en defekt/tæret slange. Kontakt oss via vårt kontaktskjema og få tilsendt et sett nye pakninger.


3. Hvis der ligger vann rundt om ditt armatur/ ovenpå bordet
Dette kan skyldes en utett kartouche eller kranventil, hvis du har en av våre klassiske kraner. Det er meget alminnelig at vann på bordet/vaskekanten, samler seg rundt armaturet, så det er viktig å være helt sikker på om vannet kommer utenfra eller innenfra. Prøv eventuelt å tørke alt opp og etterpå binde et stykke kjøkkenpapir rundt om armaturet. Hvis kjøkkenpapiret blir våt innefra skyldes utettheten en defekt kartouche. Vennligst fyll ut vårt kontaktskjema for hjelp til dette.