VIRKEMåTE: HiTAC® filteret

Trinn 1
Vannet på 110°C fra beholderen strømmer gjennom HiTAC® filteret
Trinn 2
De fleste oppløste stoffene fester seg til de aktive kullpartiklene.
Trinn 3
Det rensede vannet forlater beholderen.

Kan vi hjelpe deg?

RING OSS
66 89 23 23