Utgiftene ved en kokende vannkran er avhengig av det individuelle forbruket, dvs. hvor mye vann du koker og strømprisen der hvor du bor.

Standby energiforbruk på en Quooker er på 10 watt og ligger på ca. 50 kroner i året.

 

Selv om en Quooker i seg selv ikke er billig, kan den allikevel være en god investering. Det kan den blant annet fordi varmetapet fra en Quooker er mindre enn ved andre oppvarmingsmetoder. Den patenterte vakuumisoleringen i Quooker-beholderen holder vanntemperaturen stabil og energiforbruket blir minimalt.

 

Har du en kokende vannkran på kjøkkenet minsker du også det totale vannforbruket.

Bruker du en vannkoker ender du ofte med å koke mye mer vann enn nødvendig. Til en kopp te, kreves det at man koker opp minst en halv liter vann. Med en vannkoker skjer også ofte at vannet kokes, glemmes og kokes opp igjen. Velger du en Quooker, koker du kun det vannet du har bruk for. Det betyr at det totale vannforbruket ditt blir mindre, og det samme blir strømregningen, når du bruker mindre energi på å koke vann.

 

En Quooker er ikke bare smart og god for økonomien, den er også miljøvennlig.  Velger du å installere en Quooker COMBI+ - beholder, unngår du et stort vanntap mens du venter på at det skal bli varmt. Med en COMBI+ beholder blandes kokende vann inn i det kalde og etterhvert som det varme vannet fra varmtvannsberederen når frem til blandeventilen, blandes det inn mindre og mindre kokende vann. Det betyr at du ikke trenger å vente på det varme vannet, men at du får varmt vann omgående.